Język/Sprache/Language

Blog techniczny

Praktyki studenckie w naszej firmie

Praktyki studenckie w naszej firmie

Praktyki studenckie

Od kilkunastu lat w firmie Prod–Met studenci kierunków mechanicznych odbywają swoje praktyki zawodowe. Są to głównie studenci profili praktycznych Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Na wakacyjnych praktykach gościli u nas również studenci Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie oraz Politechniki Warszawskiej.

Zamaskowani mężczyźni na zdjęciu, to studenci III roku Mechaniki i Budowy Maszyn Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechanowie w czasie zajęć laboratoryjnych. Studenci pod nadzorem naszych pracowników poznają nowoczesne technologie w praktyce. Pod okiem Szefa Kontroli Jakości prowadzą badania nieniszczące połączeń spawanych metodą wizualną, penetracyjną, magnetyczno–proszkową oraz ultradźwiękową.

W naszym zakładzie studenci mają możliwość prowadzenia badań do swoich prac dyplomowych. Możemy się pochwalić kilkunastoma obronionymi dyplomami. Prace inżynierskie dotyczyły głównie technologii spajania, ale także obróbki plastycznej i inżynierii powierzchni. Prace praktyczne cieszyły się dużym uznaniem wśród wykładowców macierzystych Uczelni.