Język/Sprache/Language

Blog techniczny

Skład mieszanki osłonowej a jakość połączeń spawanych metodą MAG

Skład mieszanki osłonowej a jakość połączeń spawanych metodą MAG

Spawalnictwo

Skład mieszanki osłonowej a jakość połączeń spawanych metodą MAG

Łączenie elementów elektrodą topliwą od dawna jest jedną z najbardziej powszechnych metod spawalniczych. Na rynku produktów metalowych istnieje ogromne zapotrzebowanie na różnego rodzaju konstrukcje spawane. Są to wielkogabarytowe konstrukcje budowlane, dźwigary, dźwigi, ale również lekkie konstrukcje takie jak meble, elementy składowe urządzeń, artykuły gospodarstwa domowego, elementy ozdobne. Różne przeznaczenie wyrobów metalowych determinuje sposób spawania, dobór parametrów oraz dobór mieszanki chroniącej jeziorko ciekłego metalu. Świadomość zagrożeń wynikających z wadliwych połączeń spawanych oraz stale rosnące oczekiwania estetyczne odbiorców powodują wzrost wymagań dla producentów konstrukcji spawanych.

Spełnianie wymagań Klientów w sposób bezpośredni stanowi nie lada wyzwanie dla producentów urządzeń spawalniczych, materiałów podstawowych i dodatkowych oraz środków ochrony pracowniczej. Wymusza ciągłe doskonalenie technologii spawalniczych. Podczas spawania MAG bardzo ważny jest prawidłowy dobór mieszanki gazowej osłaniającej jeziorko ciekłego metalu w trakcie trwania procesu. Jest wiele czynników wpływających na wybór konkretnego gazu lub mieszanki osłonowej. To jaką osłonę gazową wybrać jest nie mniej ważne niż wybór odpowiedniej metody, źródła prądu czy stopiwa i ma ogromny wpływ na jakość i skuteczność całego procesu spawania. Ma wpływ na bezpieczeństwo użytkowania spawanego wyrobu, jak również na warunki pracy spawacza. Oczywiście niekwestionowana jest funkcja skutecznej osłony jeziorka i elektrody przed powietrzem atmosferycznym, a w zasadzie reakcjami, jakie mogą zachodzić między roztopionym metalem a otaczającą atmosferą. Reakcje te mają niekorzystny wpływ na spawanie, ponieważ ingerują w zjawiska fizyczno–chemiczne w roztopionym metalu oraz łuku w czasie jego jarzenia. Dlatego też tak ważny jest dobór gazów osłonowych odpowiedniej jakości.