Język/Sprache/Language

Blog techniczny

Spawanie TIG  w osłonie mieszanki Ar+H2

Spawanie TIG w osłonie mieszanki Ar+H2

Spawanie TIG w osłonie mieszanki Ar+H2

Proces spawania stali ferrytycznych metodą TIG

 Przeprowadzone doświadczenia wskazują, że przy spawaniu wyrobów ze stali konstrukcyjnych takie mieszanki mogą być nawet zalecane, szczególnie gdy konieczne jest uzyskanie dobrej jakości złącza o estetycznym wyglądzie. Dotyczy to większości wyrobów spawanych ze stali ferrytycznych i austenitycznych, takich jak np.: meble metalowe, obudowy maszyn czy AGD. Należy przy tym pamiętać, że obecność wodoru w strukturze stali może być przyczyną awarii maszyn czy urządzeń, również tych nie spawanych. Dlatego też jest niezmiernie ważne przestrzeganie wymagań technologicznych dotyczących odpowiedniego przygotowania złączy przed spawaniem w sposób gwarantujący brak dostępu wodoru innego niż ten zawarty w mieszance osłonowej na bazie argonu.

Powszechne przekonanie o szkodliwym wpływie wodoru na stal oraz to, że jest on jedną z przyczyn bardzo niebezpiecznych pęknięć wodorowych w obszarze złączy spawanych powoduje obawę przed jego stosowaniem w osłonowych mieszankach gazowych. Dotyczy to szczególnie spawania stali ferrytycznych, dla których współczynnik dyfuzji wodoru w sieci krystalicznej jest wysoki a rozpuszczalność niska.

Szkodliwy wpływ wodoru na metale jest bezsporny, szczególnie gdy zostanie on zaabsorbowany w dużej ilości. Jednak jego niewielki, kontrolowany dodatek do osłony gazowej, może być korzystny na proces spawania stali ferrytycznych metodą TIG. Od ponad 20 lat w naszym zakładzie prowadzimy badania oraz stosujemy mieszankę składającą się z 98% argonu i 2% wodoru do spawania stali konstrukcyjnych elektrodą nietopliwą.

Badania przeprowadzone w czasie spawania drobnoziarnistych stali ferrytycznych o minimalnej granicy plastyczności 500 MPa i 700 MPa, w osłonie 2% i 5% dodatku wodoru do argonu, wykazują brak wpływu na zwłoczne pęknięcia wodorowe i potwierdzają technologiczną możliwość stosowania tych mieszanek, pod warunkiem znormalizowanego kwalifikowania technologii spawania. Innymi słowy spawanie elektrodą nietopliwą w atmosferze w/w mieszanek pozwala na wykonanie wysokiej jakości złączy, charakteryzujących się głębszym przetopem, większą gładkością lica oraz mniejszą skłonnością do podtopień krawędzi w porównaniu do złączy wykonanych w osłonie czystego argonu.


Makrostruktura złącza spawanego S500ML